Wolontariat zagraniczny - co, gdzie i jak?


Wolontariat zagraniczny ma wiele twarzy. Istnieje spora ilość projektów, które dają możliwość odbycia wolontariaru za granicą. Poniżej prezentujemy kilka miejsc, w których można uzyskać więcej informacji:

 

 1. Workcampy – krótkoterminowe projekty wolontariatu – głównie wakacyjne – praca w międzynarodowej grupie wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej – szeroki wybór tematyki workcampów – koszty wpisowego w zależności od miejsca wyjazdu (od 100 do 600 zł) – szczegóły na stronach: www.workcamps.pl oraz www.jedenswiat.org.pl

 1. Wolontariat Europejski – Erasmus plus: Młodzież - od 2 do 12 miesięcy – od 18 do 30 roku życia – wolontariat poprzez organizację i dla organizacji – ważne terminy składania wniosków – dofinansowanie i kieszonkowe - szkolenia – certyfikat Youthpass, szczegóły na: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

 1. Wolontariat sportowy – praca przy dużych i małych imprezach sportowych – kontakt ze sportowcami – zdobywanie doświadczenia – warunki wyjazdu w zależności od oferty – szeroki wybór wyjazdów – więcej szczegółów na www.v4sport.eu (wyszukiwarka „zagraniczny”)

 1. Erasmus plus: Grundtvig – wolontariat senioralny „50 +” – niezawodowa edukacja dorosłych – od 3 do 8 tygodni – pełnedofinansowywane - część programu „Uczenie się przez całe życie” (podobnie jak Comenius) – w zależności od projektu możliwość uczestnictwa już od 18 roku życia – szczegóły na http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/

 1. Program GLEN – trzymiesięczne staże wolontaryjne – wyjazdy do Afryki lub Azji – praca na rzecz społeczności lokalnych – szkolenia z edukacji globalnej – 2-3 osobowe zespoły z różnych krajów – termin zgłoszeń raz w roku – od 21 do 30 roku życia – dofinansowanie i stypendium – więcej na: http://pah.h2.pl/

 1. Wolontariat z MSZ - program Polska Pomoc – wyjazd minimum na 3 miesiące - pomoc mieszkańcom państw rozwijających się – od 18 lat i minimum średnie wykształcenie – wyjazd poprzez organizację – dofinansowanie i szkolenia – więcej szczegółów na: http://www.polskapomoc.gov.pl/

 1. Global Citizen - międzynarodowy program wymiany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym i dzieleniem się swoją kulturą - organizowany przez AIESEC - 3 programy: Culture, World Issue oraz Management - dla osób do 30 roku życia - niezbędny status studenta lub absolwenta do 2. roku po ukończeniu studiów - wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B1 - szczegóły na stronie www.globalcitizen.pl

   

   

 2. Wolontariat misyjny – wolontariat długoterminowy – okres przygotowawczy – koszty podróży i szczepień po stronie wolontariusza – praca na placówce misyjnej – wysokie wymagania wobec wolontariuszy – od 18 roku życia – szczegóły na stronach: www.swm.pl oraz www.misje.salezjanie.pl

 

Wolontariat AIESEC