Czerwiec 2015

Dobre wieści z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI we Wrocławiu

Stowarzyszenie WIOSNA w okresie od kwietnia 2014 do lipca 2015 jest realizatorem projektu pn. AKADEMIA SUKCESÓW. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych u 1700 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaangażowani w projekt są uczniowie 120 szkół podstawowych z 25 miast. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

projekt Fit 4 Future

Fit for Future w wolnym tłumaczeniu oznacza przygotowani na przyszłość. Naszym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów uczelni wyższych. Poprzez nasze działania staramy się przygotować studentów do wejścia na rynek pracy oraz pomóc absolwentom w ich działaniach na rzecz dalszego rozwoju.
Fit for Future opiera swą działalność na dwóch filarach: informowaniu i szkoleniach.

Modrzewiowa Osada

Modrzewiowa Osada znajduje się w Sudetach we wsi Boboszów sąsiadującej z Czechami.
Nasze gospodarstwo jest położone w uroczej kotlinie, przez którą przepływa początkowy bieg rzeki Nysy Kłodzkiej. Jest miejscem do życia wielu zwierząt, przede wszystkim koni, kotów, psów i ich opiekunów. Nasza Osada powstała z potrzeby odnalezienia spokojnego miejsca na Ziemi do realizowania marzeń.

Zapraszamy wszystkich, którzy docenią naszą chęć dzielenia się Modrzewiową Osadą.

Stowarzyszenie "W Tonacji Serca"

„W tonacji serca”, to miejsce spotkań gdzie:
Artystom pomagamy stać się przedsiębiorczymi,
Przedsiębiorcom - odnaleźć sztukę w każdej dziedzinie życia.
Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.
Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.
Tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi, poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.

Projekt Tonący książki się chwyta w ramach programu MOSTY ESK 2016

Projekt "Tonący książki się chwyta" w ramach programu "MOSTY" ESK 2016 - organizator Biuro Festiwalowe IMPART 2016

Projekt Tonący książki się chwyta jest organizowany w ramach programu "MOSTY" Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Odwołuje się do historii obecnego Mostu Uniwersyteckiego, który na przestrzeni wieków był wielokrotnie dotykany przez powodzie, bezpośrednio zaś odnosi się do wydarzeń z lipca 1997 r.