Lipiec 2015

wspieram wrocław wolontariat miejski plakat

Rusza projekt „Wspieram Wrocław”. Weź udział w programie wolontariatu miejskiego i zaangażuj się w życie Wrocławia!

Jesteś pełnoletnim mieszkańcem Wrocławia? Nie wyobrażasz sobie życia w innym mieście? Uwielbiasz wrocławski klimat? Zapraszamy do udziału w wyjątkowym programie wolontariatu miejskiego „Wspieram Wrocław”, realizowanym przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Jestem sobą nie chorobą

KAMPANIA SPOŁECZNA "JESTEM SOBĄ, NIE CHOROBĄ"
Cele kampanii:
1. Skuteczna informacja.
Poszerzanie wiedzy na temat chorób psychicznych oraz propagowanie sprawdzonych informacji.
2. Nie dla stereotypów.
Zmienienie postrzegania przez społeczeństwo osób chorych psychicznie, zerwanie z negatywnym wizerunkiem osoby, którą dotknęły problemy ze zdrowiem psychicznym.
3. Ogólnopolski dialog.
Rozpoczęcie ogólnokrajowych rozmów na temat sposobu postrzegania osób zmagających się z problemami psychicznymi, a także sposobów ich leczenia.

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość

Cele Fundacji
- Promowanie wartości rodzinnych i przedsiębiorczych,
- Wsparcie beneficjentów w realizacji ambitnych projektów rodzinnych i biznesowych,
- Tworzenie i rozwój środowiska pozytywnie oddziałującego na otoczenie,
- Propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja i organizacja wolontariatu,
- Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy,
- Upowszechnienie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego,