Kwiecień 2016

Fundacja Zwalcz Nudę

Fundacja Zwalcz Nudę zajmuje się organizacją gier miejskich o różnorodnej tematyce, Narodowego Dnia Sportu, jak również Dni Rodzinnych w kilku miastach Polski. Prowadzimy Klub dla Rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze-Południe. Organizujemy projekty edukacyjne (np. dot. pomagania innym), warsztaty kulinarne o zdrowym żywieniu. Zapraszamy do współpracy przy naszych projektach.

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna

Charyzmatem stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna jest służba modlitewna skierowana do osób chorych, seniorów i niepełnosprawnych oraz do personelu medycznego.

W naszej służbie kierujemy się słowami Ewangelii św. Łukasza z przypowieści o miłosiernym samarytaninie „Idź i Ty, czyń podobnie”…

Powołanie do misji szpitalnej realizujemy prowadząc spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i Powiatowym Szpitalu w Oławie.

Ponadto prowadzimy cotygodniową służbę modlitewną w Oleśnicy. Wszystkich serdecznie zapraszamy.