Maj 2016

Fundacja DOM Dbamy o Młodych

Fundacja DOM jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży najciężej doświadczonych przez los, które nie otrzymują wystarczającego wsparcia w środowisku, w którym żyją! Jeśli lubisz udzielać się charytatywnie, masz poczucie MISJI oraz wartości i idee Fundacji DOM- Dbamy o Młodych są Tobie bliskie zostań naszym WOLONTARIUSZEM. Bardzo liczymy na Twoją pomoc !

Szkoła Języków Obcych Gerelis Elisabeth Schwigon

Jesteśmy szkołą językową, która jako partner i sponsor wspiera wiele akcji charytatywnych, między innymi: Bieg Firmowy, Z Kulturą Do Zwierząt, Karma Wraca. Niesiemy pomoc Domom Dziecka oraz wielu fundacjom z całej Polski.

Poszukujemy wolontariuszy na eventy charytatywne, którzy wspólnie z nami będą zapewniać animacje dla dzieci. W zamian oferujemy kartę stałego klienta, która upoważnia do rabatów nie tylko w naszej szkole, ale również u naszych partnerów.

Stowarzyszenie Róbmy Coś

Komitet Wyborczy Wyborców Róbmy Coś został powołany przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. W komitecie znaleźli się przeważnie młodzi ludzie – studenci, młodzież pracująca, osoby, które miały wizje tego co nam się podoba i tego, co chcielibyśmy zmienić wokół nas.

EMG Ewa Mańkowska-Grin

Działając na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Wrocławia nasza firma jest producentem,kolejnej corocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu objętego patronatem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. MFK jest festiwalem literackim i pozwala młodym ludziom uczestniczyć w promocji czytelnictwa w Polsce. Przedsięwzięcie stwarza warunki do zatrudnienia wolontariuszy.

Fundacja Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom (FOP)

Jesteśmy fundacją opiekującą się i niosącą pomoc dla Zwierząt, głównie kotów, skrzywdzonych przez los, bezdomnych i chorych.

Fundacja nie posiada pracowników etatowych, wszyscy działamy charytatywnie, jako wolontariusze.

Zajmujemy się edukacją społeczeństwa w kwestiach prawidłowego traktowania zwierząt, sterylizacją zwierząt w celu zmniejszenia populacji bezdomnych kotów, adopcjami, zabieraniem kotów z miejsc zagrożonych, zapewnianiem dobrostanu zwierzakom, które do nas trafiają.

Towarzystwo Wspierania Sztuki Ulicznej Busker

BuskerBus to coroczny festiwal artystów ulicznych. Biorą w nim udział artyści reprezentujący wszystkie dziedziny sztuki ulicznej (np. muzycy, cyrkowcy, tańcerze, magicy, akrobaci, aktorzy). Przedstawiany jest unikalny i inspirujący program dla publiczności w każdym wieku. Występy odbywają się jednocześnie w kilku miejscach. Wieczorem w klubie festiwalowym odbywa się BuskerBus Cabaret (występy kilku uczestników i jam session dla wszystkich chętnych).

XX edycja odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2016.