Marzec 2017

Akcja "Nie bądź sknera, kup pampera" Wrocław

Wolontariusze projektu wolontariatu miejskiego „Wspieram Wrocław” (IV edycji) postanowili podzielić się swoim czasem, sercem i zaangażowaniem na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. W ramach akcji pod nazwą „Nie bądź sknera, kup pampera – Wrocław” ozorganizowali zbiórkę artykułów pielęgnacyjnych, medycznych i środków niezbędnych do opieki nad podopiecznymi hospicjum.

CRZ Krzywy Komin

Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” położone jest zrewitalizowanym budynku poprzemysłowym z 1888 roku (dawnej pralni i farbiarni), który znajduje się na podwórku przy ulicy Dubois 33-35a – w kwartale zabudowanym zabytkowymi kamienicami z XIX wieku w samym sercu wrocławskiego Nadodrza. Podstawową funkcją CRZ jest działalność edukacyjna i kulturotwórcza.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest jedynym muzeum w Polsce gromadzącym zabytki dokumentujące historię poczty i telekomunikacji na ziemiach polskich.
Swoją działalność rozpoczęło w 1921 r. w Warszawie, skąd zostało przeniesione do Wrocławia po II wojnie światowej, by w 1956 r. rozpocząć działalność ponownie i prowadzić ją nieprzerwanie do czasów obecnych.
Muzeum posiada bogate zbiory filatelistyczne polskie i zagraniczne, gromadzi archiwalia i przedmioty związane z szeroko rozumianą działalności poczty i telekomunikacji.