Lipiec 2017

Centrum Historii Zajezdnia

Centrum Historii Zajezdnia. W ramach Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" mamy wiele działań (naukowych, dokumentacyjnych, edukacyjnych, wystawienniczych), które mają na celu badanie i propagowanie najnowszej historii Wrocławia i Ziem Zachodnich po II Wojnie Światowej. Przede wszystkim są to ludzie, którzy razem chcą opowiedzieć tą wspólną historię: "opowiedzmy razem tę historię"!

Zostając wolontariuszem czy korzystając z naszych programów stażowych będziesz mógł odkrywać i budować tożsamość Wrocławia i całego Regionu.