Sierpień 2017

ADRA Polska

Zajmujemy się min. organizacją projektów młodzieżowych - projektów inspirowanych, tworzonych i realizowanych przez aktywnych, młodych ludzi. Aktywizacja młodzieży zapewnia im zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i – co najważniejsze – przygotowuje ich do roli aktywnego obywatela. Przejście przez wszystkie etapy projektu ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, związany z odnalezieniem się w przyszłości przez młodą osobę na rynku pracy. Udział w projektach dzięki edukacji pozaformalnej pomaga w praktyczny sposób nabyć umiejętności, których nigdzie indziej nie uzyskają.

Wrocławski Dom Literatury

Wrocławski Dom Literatury to instytucja kultury, która powstała w styczniu 2016 roku z połączenia Biura Wrocławskich Promocji Dobrych Książek oraz Wydawnictwa Warstwy. Oficjalna inauguracja działalności WDL odbędzie się wiosną 2016 roku po remoncie jego siedziby (Przejście Garncarskie 2).

Fundacja Smak Kultury

Fundację tworzą seniorzy, a jej działalność skupia się na pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, w szeroko pojętym zakresie działań społeczno-kulturalnych. Cele i działania dotyczące ich realizacji ujęte są w statucie Fundacji.

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki została powołana do życia 20 lat temu z inicjatywy przedsiębiorców, rektorów wrocławskich uczelni wyższych oraz pasjonatów historii techniki. Misją Fundacji stało się propagowanie wiedzy na temat zabytków techniki (w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży), ich ochrona , gromadzenie archiwaliów z nimi związanych, dokumentacji i fotografii, badania naukowe zespołów i dzieł techniki. Stanowią osnowę idei Otwartego Muzeum Techniki – sieci zabytkowych obiektów i założeń przemysłowych. Od końca lat 90.

"ABC wolontariatu" - szkolenie na start!

Wolontariat to konkretna praca wykonana na rzecz innych, adekwatnie do swoich umiejętności, predyspozycji. Różni się w zależności od obszaru działalności Organizatora. Sprawa wydaje się prosta. Dlaczego więc urosło tak wiele mitów na temat wolontariatu? Czym jest, a czym nie, będzie można przekonać się biorąc udział w szkoleniu „ABC wolontariatu  – wyobrażenia i rzeczywistość”.  

termin: 
25.08.2017 16:00 - 18:00
koszt: 
bezpłatne

Strony