luty 2018

Potrzebni Wolontariusze do projektów "Start w dorosłość" i "Aktywni bez barier"

Działania naszych projektów kierowane są do osób wykluczonych społecznie i startujących w świat dorosłego życia. Wolontariusz to przyjaciel uczestników projektu, który z przyjemnością spędzi czas wspierając w trudnych sprawach (szukanie pracy, załatwianie spraw urzędowych itp.) Pomoże w nauce oraz dostosować się do codziennych obowiązków.

Stowarzyszenie Sztukater

Stowarzyszenie Sztukater to Organizacja Pożytku Publicznego, działająca od 2011 roku. Celem organizacji jest działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Aktywność stowarzyszenia skupia się na wspieraniu placówek wykluczonych społecznie poprzez przekazywanie im środków, usprawniających ich funkcjonowanie. W tym celu organizujemy zbiorki pieniężne przeznaczone na wyposażenie placówek oraz promocję sztuki za pomocą organizacji imprez kulturalnych i spotkań z artystami.