luty 2018

Stowarzyszenie Sztukater

Stowarzyszenie Sztukater to Organizacja Pożytku Publicznego, działająca od 2011 roku. Celem organizacji jest działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Aktywność stowarzyszenia skupia się na wspieraniu placówek wykluczonych społecznie poprzez przekazywanie im środków, usprawniających ich funkcjonowanie. W tym celu organizujemy zbiorki pieniężne przeznaczone na wyposażenie placówek oraz promocję sztuki za pomocą organizacji imprez kulturalnych i spotkań z artystami.