Marzec 2018

wyróżnione grupy w kategorii "Ósemeczka"

Gala dla Wrocławskich Wolontariuszy za nami - laureaci wrocławskich konkursów dla wolontariuszy

Pomagają seniorom, organizują kwesty, angażują się w projekty społeczne, dobrowolnie udzielają wsparcia potrzebującym – 19 marca 2018 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyła się Gala, podczas której poznaliśmy wyjątkowych wrocławskich wolontariuszy.

CSR Power4Young - projekt aktywizujący pracowników firm do pomocy przez własną aktywność fizyczną i zbiórkę telefonów do recyklingu.

Naszą wizją jest organizacja umożliwiająca młodym ludziom w Polsce i środowiskach polonijnych poza jej granicami odebranie najlepszej edukacji w zakresie kultury fizycznej, koncentrując działania m.in. na finansowaniu zajęć wychowania fizycznego w obrębie wszystkich dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, poczynając do najmłodszych lat wieku przedszkolnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do wspomagania osób starszych lub niepełnosprawnych będących pod opieką pracownika socjalnego. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie osób w codziennych czynnościach życiowych.
Organizujemy także wolontariat "pomoc dzieciom w nauce" którym obejmujemy dzieci z rodzin wielodzietnych i zastępczych
Zapraszamy wszystkich, którzy czerpią radość z pomagania innym.

Stara Kopalnia

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu to największa atrakcja turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” („Thorez”).

Organizacja Studencka Rozwój+ działająca przy Politechnice Wrocławskiej

Organizacja studencka ,,Rozwój +” działająca na Politechnice Wrocławskiej utworzona została celem udostępniania możliwości wielopłaszczyznowego rozwoju studentów poprzez określenie ich potrzeb szkoleniowych, oczekiwań i wymagań względem wiedzy oraz umiejętności, a także organizacji szkoleń, pokazów i seminariów.