Czerwiec 2018

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Misją Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury mają wszystkie dzieci, wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.

Cztery filary misji Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka:

Działania na rzecz dostępności do kultury dla każdego.
Wspieranie rozwoju osobowości i kreatywności młodego pokolenia.
Zaprzężenie sztuki do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia

Biuro Promocji Miasta i Turystyki realizuje zadania z zakresu:
1. zarządzania działalnością marketingową Miasta w kraju i za granicą, w tym działalnością wydawniczą;
2. ochrony znaków Miasta i nadzoru nad ich używaniem;
3. kształtowania polityki w zakresie promocji Miasta;
4. organizacji Systemu Informacji Miejskiej (SIM);
5. realizacji polityki Miasta na rzecz rozwoju turystyki, w tym planowania rozwoju infrastruktury turystycznej, informacji turystycznej oraz promocji;
6. organizowania imprez promujących turystykę;

Poszukiwani Wolontariusze do pomocy przy projekcie "Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących"

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”

Działania i wsparcie, jakie zakłada projekt przyczynią się do rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego uczestników.

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Partnerstwie wraz z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”.
Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu.
W ramach projektu oferujemy: