Opis projektu wolontariatu miejskiego "Wspieram Wrocław"

Wspieram Wrocław
Wspieram Wrocław

„Wspieram Wrocław” to odpowiedź na potrzebę uczestnictwa wrocławian w organizowaniu wydarzeń i kampanii miejskich oraz działanie na rzecz profesjonalizacji przygotowywania i koordynowania wolontariatu w strukturach miasta.

Prace nad koncepcją projektu wolontariatu miejskiego „Wspieram Wrocław” trwały od 2014 r. W rezultacie projekt cechuje się otwartością na innowacje i współpracę, dbałością o rozwój wolontariuszy oraz zadań, które realizują, a także nastawieniem na realne wsparcie działań na rzecz Wrocławia. 1 października 2015 r. ruszyła pierwsza pilotażowa edycja projektu, która zakończyła się w marcu 2016 r. Projekt zakłada zaangażowanie w działania miejskie kilkudziesięciu pełnoletnich wolontariuszy na min. 80 godzin przez pół roku. Z racji rosnącego zainteresowania udziałem w projekcie mieszkańców Wrocławia, rekrutacja do projektu jest kilkuetapowa i uwzględnia motywację oraz realne możliwości zaangażowania się kandydatów. Przez wolontariat uczestnicy projektu mogą współtworzyć różnorodne działania na rzecz miasta, realizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz inne instytucje i organizacje partnerskie.
Fundamentalnymi cechami projektu jest otwartość na różnorodne innowacje sprzyjające jego doskonaleniu oraz współpracę z partnerami. Dbałość o ewaluację, czerpanie informacji zwrotnej od wolontariuszy, koordynatorów zadań, partnerów „Wspieram Wrocław” oraz odbiorców działań stanowi punkt wyjścia dla lepszego zrozumienia potrzeb wszystkich tych grup. W rezultacie umożliwia to ciągłe zwiększanie jakości, a także efektywności projektu. Otwarcie projektu na pozytywną zmianę stanowi jego treść, a zarazem szansę na wszechstronny rozwój. Współpraca z partnerami umożliwia także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz wsparcie idei wolontariatu.

„Wspieram Wrocław” to także możliwość rozwoju osobistego i zawodowego dla wolontariuszy. Czeka na nich wiele ciekawych i zróżnicowanych zadań, spośród których samodzielnie wybierają najwłaściwsze dla siebie tematy. Dla osób biorących udział w projekcie przygotowano pakiet bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje, a także system motywacyjny obejmujący m.in. darmowe wejściówki do wrocławskich ośrodków kultury, rekreacji i sportu. Realizacja projektu „Wspieram Wrocław” opiera się na utrzymaniu najwyższych standardów współpracy z wolontariuszami. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość zdobycia cenionego przez pracodawców doświadczenia z zakresu planowania, organizacji i koordynacji wydarzeń, warsztatów czy szkoleń, a także umożliwia pozyskanie wielu kontaktów oraz nawiązanie nowych znajomości. Osoby, które ukończą projekt, otrzymują oficjalny miejski certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyte doświadczenie i umiejętności.
 
Dzięki swej konstrukcji projekt zapewnia realne wparcie działań na rzecz Wrocławia. Współpraca wolontariuszy umożliwia ich pełniejszą i lepszą realizację. Uczestnicy mają także szansę stworzenia własnych inicjatyw, których odbiorcami mogą być zainteresowani wrocławianie. Projekt generuje zadania w różnorodnych obszarach, m.in.:
- współpracy przy organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych
- promocji wydarzeń i akcji społecznych,
- obsługi portali społecznościowych projektów miejskich,
- przygotowania materiałów promocyjnych i informacyjnych w programach graficznych,
- nawiązywania współpracy z partnerami,
- redagowaniu materiałów informacyjnych na miejskie strony internetowe.

Od momentu rozpoczęcia pierwszej edycji projektu, zrealizowano już wiele działań służących społeczności Wrocławia. W przyszłości planowane są kolejne edycje „Wspieram Wrocław”, a także m.in. rozwój jakościowy projektu, poszerzanie sieci współpracy, popularyzacja idei wolontariatu miejskiego, a także dzielenie się dobrymi praktykami.


Więcej informacji o „Wspieram Wrocław” można przeczytać tutaj. Regulamin projektu dostępny jest tutaj.
Organizatorem projektu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a w jego ramach zespół Miejskiego Centrum Wolontariatu. Program finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Tagi: