Metodologia LEAN w pracy

Podczas szkolenia "Jak usprawnić swoją pracę (wprowadzenie do metodologii LEAN)" uczestnicy dowiedzieli się o narzędziach w niej wykorzystywanych, takich jak 5S, 5 Why's Dlaczego?, diagram Ishikawy/Fishbone, mapowanie procesu i matryca Eisenhowera.

W szkoleniu wzięły udział zarówno osoby pracujące, jak i szukające pracy. Uczestnicy mogli zastosować w/w metody podczas ćwiczeń w celu zlokalizowania i wyeliminowania wszelkich marnotrastw zawartych w procesach. Zostały przedstawione przykłady zastosowania tych technik w życiu prywatnym i zawodowym.

firma: Credit Suisse
trener: Magdalena Pernak
termin: 09.11.2016 r.

Tagi: