7. Miejskie Dni Wolontariatu - podsumowanie szkoleń w firmie NewVoiceMedia