Fundacja Zaawansowanych Technologii

Celem Fundacji Zaawansowanych Technologii jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania technologii. Wspieramy innowacyjność i promujemy kulturę technologii, a także wzmacniamy relacje pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i sektorem edukacji. Promujemy ducha przedsiębiorczości poprzez zachęcanie do aplikacji wyników badań w przemyśle i świecie biznesu.

Kluczowym projektem Fundacji jest Festiwal E(x)plory. Ideą Festiwalu E(x)plory jest wspieranie młodych polskich naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych i ich promocji na arenie międzynarodowej. Jest pierwszym w Polsce wydarzeniem umożliwiającym utalentowanej młodzieży rozwijanie pierwszych pomysłów oraz wyjazdy na światowe konkursy, poświęcone nauce i nowym technologiom.

Nasze działania przyczyniają się do rozwoju kluczowych kadr z punktu widzenia wsparcia innowacji i technologii, realizując takie projekty jak staże dla pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych w przedsiębiorstwach. Rozwijamy kompetencje Polskich nauczycieli poprzez Platformę ITAO. Dzieki platformie nauczyciele mogą wzbogacić swoją wiedzę z zakresu metodologii nauczania oraz przygotować szczegółowy konspekt zajęć. Umozliwia również wspólne tworzenie materiałów edukacyjnych i dzielenie się scenariuszami lekcji.

Kontakt

Telefon: 222435291
Adres e-mail: m.wiza@fzt.org.pl

Adres

Fontany 12/1
01-885 Warszawa

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja