Fundacja Gallen Muzeum Powozów Galowice

Fundacja Gallen, prowadząca Muzeum Powozów Galowice, zaprasza na wycieczkę w dawne czasy, gdy stukot końskich kopyt po bruku był tak częsty, jak dzisiaj odgłosy silników samochodów. Około siedemdziesiąt historycznych pojazdów – od sań konnych, przez karety i bryczki po konny wóz strażacki, kolekcję siodeł kawaleryjskich, uprzęże i kiełzna, narzędzia używane przez dawnych rzemieślników i wiele innych atrakcji można zobaczyć w Muzeum Powozów Galowice, położonym 8 km na południe od Wrocławia.
W zabytkowym spichlerzu z początków XVIII wieku, w teatralnej scenografii na powierzchni 1000 mkw prezentowana jest kolekcja pojazdów zaprzęgowych. Składają się na nią m.in. karety, bryczki, omnibusy, wolanty, landolet, lando, milord, victoria, polowiec, sulki, 10 przepięknych sań, a nawet konny wóz strażacki. Nie tylko pojazdy zaprzęgowe tworzą ekspozycję, bo Muzeum Galowice ukazuje też historię i znaczenie konia w rozwoju transportu oraz wyposażenie wsi Śląskiej. Kolekcję powozów dopełnia imponujący zbiór siodeł kawaleryjskich z całego świata przekazany w depozyt przez kolekcjonera Pawła Biczysko, kilkaset kiełzn, uprzęży, setki historycznych kart pocztowych z pojazdami zaprzęgowymi i końmi, narzędzia i urządzenia uczestniczące w procesie produkcji pojazdów zaprzęgowych, ryciny i obrazy. Unikalną ciekawostkę stanowi czynna oryginalna, szwajcarska konna kuchnia polowa z 1905 roku z kompletnym wyposażeniem, m.in. w naczynia cynowe.
Muzeum mieści się na terenie dawnych dóbr rodziny von Lieres und Wilkau w szachulcowym spichlerzu, stojącym w Galowicach koło Żórawiny pod Wrocławiem. Spichrz, został - podobnie jak powozy uratowany przed zniszczeniem przez założyciela Fundacji Gallen. Budynek ten jest ostatnim, zachowanym na Dolnym Śląsku tak dużym, całkowicie drewnianym obiektem gospodarczym. W okresie użytkowania jako magazyn zbożowy na każdej z czterech kondygnacji na powierzchni 1200m² składowano zboże ważące tysiące ton. Od tego ciężaru drewniane podłogi lekko pokrzywiły się, budynek nieco przechylił, a „zjeżdżalnia na worki” poprowadzona przez wszystkie kondygnacje do dzisiaj zachowała drewno wyszlifowane tysiącami zsuwających się, wypełnionych ziarnem worków. Wszystko to świadczy o ogromnej pracy mieszkańców Galowic - rejonu najżyźniejszych gleb i ich pracy wykonywanej na przestrzeni setek lat pod panowaniem Czech, Prus, Niemiec, Polski i sprawia, że kolekcja powozów oraz wyposażenia wsi śląskiej zdaje się w naturalny sposób tutaj przynależeć.

W Muzeum Powozów Galowice prowadzone są dla szkół i przedszkoli zajęcia edukacyjne. Placówka dysponuje salą konferencyjno – wystawową oraz wiatą biesiadną ze sceną na 170 osób. Kawiarnia muzealna serwuje potrawy lokalnego koła gospodyń wiejskich oraz organizuje imprezy rodzinne i firmowe. W weekendy w Muzeum organizowane są wydarzenia kulturalne i rekreacyjne szczególnie zaadresowane do rodzin.

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
wspieranie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, muzealnictwa, oświaty,
edukacji historycznej i obywatelskiej,
udostępnianie i informowanie o gromadzonych zbiorach,
wspieranie działań w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej
kultywowanie rzemiosł i twórczości zanikających.
zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości
działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji
promocji i organizacji wolontariatu
wspieranie i upowszechnianie kultury, nauki i edukacji
wspieranie osób o talentach twórczych oraz prowadzących badania historyczne i kulturalne

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
organizowanie i prowadzenie placówek muzealno – edukacyjnych.
organizowanie: wystaw, konferencji, seminariów, spotkań, targów, plenerów
prowadzenie zajęć edukacyjnych
renowacja zabytków,
prowadzenie serwisów internetowych zgodnych z celami Fundacji
działanie na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kontakt

Telefon: 713164116
Adres e-mail: edukacja@gallen.pl

Adres

Leśna 5/-
55-020 poczta Żórawina (miejscowość Galowice)

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja