Fundacja OPEN MIND

Fundacja na rzecz Kreatywności i Innowacji OPEN MIND - organizacja non-profit, została założona przez grono entuzjastów designu i sztuki, o rodowodzie marketingowym i promocyjnym.
Celem Fundacji jest wspieranie kreatywności i autorskich projektów, których celem jest rozwój,
wynalazczości i innowacyjności. Działa pro-ekologicznie, kulturotwórczo, międzynarodowo i
międzypokoleniowo. Ideą przewodnią Fundacji jest dialog służący poszukiwaniu nowych rozwiązań
i promocja dobrych pomysłów. Cenimy sobie nietuzinkowe pomysły, entuzjazm oraz odwagę w dążeniu

Kontakt

Telefon: 717334431
Adres e-mail: biuro@fundacjaopenmind.pl

Adres

Średzka 39a/4
54-001 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja