Fundacja Art Transparent

Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT powstała w 2005 roku we Wrocławiu. Tworzy ją grupa specjalistów wielu dziedzin: artystów i wykładowców związanych z wrocławską ASP, psychologów i specjalistów w obszarze nauk społecznych. Fundacja realizuje swoje cele, związane ze współczesną sztuką i tematyką społeczną, poprzez projekty lokalne i ogólnopolskie oraz oddolne inicjatywy i próby konsolidacji artystycznego i intelektualnego środowiska wokół bieżących problemów społeczno-artystycznych.

Najważniejszym z kierunków naszych działań jest ciągły udział w budowaniu świadomości dotyczącej przeznaczenia i sposobu użytkowania przestrzeni publicznej. Ponadto pragniemy stale przyczyniać się do szerokiego promowania współczesnej sztuki. Wśród odbiorców chcemy wzbudzać postawy otwartości i wzmożonej refleksyjności. Pośród artystów – chęć konfrontacji z widzem, potrzebę dialogu i zaangażowania w działania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Niezwykle istotne wydaje się nam podkreślanie szczególnej roli, jaką ma do spełnienia współczesna sztuka w procesie społecznego rozwoju, stąd kolejne inicjatywy o charakterze społecznym, edukacyjnym, anty-dyskryminacyjnym, a także mierzące się z tematem pamięci i traumą trudnej przeszłości (w ujęciu historycznym, społecznym i indywidualnym).

Od 2005 roku ART TRANSPARENT organizuje Przegląd Sztuki SURVIVAL /www.survival.art.pl/, a od 2007 prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej w dawnej pracowni profesora Eugeniusza Gepperta – Mieszkanie Gepperta /www.mieszkaniegepperta.pl/. Naszym najnowszym projektem jest festiwal „Sztuka po przejściach” /www.sztukapoprzejsciach.org/ prezentujący prace artystów Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto Fundacja prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną, w szczególności w zakresie tematyki wykluczenia społecznego, inności i antydyskryminacji.

Kontakt

Telefon: 785472503
Adres e-mail: fundacja@arttransparent.org

Adres

Ofiar Oświęcimskich 1/2
50-069 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja