Centrum Sektor 3 - Fundacja Umbrella

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 to inicjatywa Fundacji „Umbrella” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego oraz budżetu Gminy Wrocław.

Misja: Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Wizja: Dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały swoje cele.

SEKTOR 3 oferuje organizacjom pozarządowym:Kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Uczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół (...).

Doradztwo z zakresu: prawa, księgowości, prowadzenia działalności, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją- wszystkim, co związane jest z tematem stowarzyszeń i fundacji.

Animację społeczności lokalnych. Udzielamy kompleksowego wsparcia, by ożywić społeczności lokalne! Organizujemy spotkania animacyjne w ramach Inkubatora Obywatelskiej Aktywności, radzimy jak rozwiązywać problemy lokalne, tworzyć skuteczne inicjatywy oddolne czy partnerstwa międzysektorowe.

Bezpłatny wynajem sal (konferencyjnych, szkoleniowych) dla organizacji pozarządowych.Udostępniamy również miejsca do pracy biurowej z komputerem, użyczamy adresu siedziby i adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz miejsca na serwerze.

Zawsze aktualną bazę NGO. Najświeższe informacje o stowarzyszeniach i fundacjach z Wrocławia i okolic.

Z usług Centrum SEKTOR 3 mogą korzystać organizacje pozarządowe oraz osoby chcące założyć organizacje lub grupy nieformalne.

Kontakt

Telefon: 713597500
Adres e-mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl

Adres

Legnicka 65
54-206 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja