Kontury Kultury

Kontury Kultury to miejsce gdzie społeczność lokalna Nadodrza może integrować się poprzez warsztaty artystyczne, projekcje filmowe i teatralne, koncerty i inne działania kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kontakt

Telefon: 789278026
Adres e-mail: biuro@konturykultury.art.pl

Adres

ul. Jagiellończyka 10 a
50-240 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja