Muzeum Architektury we Wrocławiu

Jednym z najpiękniejszych miejsc we Wrocławiu, które warto zwiedzić i poznać, jest wzniesiony w drugiej połowie XV wieku klasztor i kościół Bernardynów. Ten wyjątkowy zespół architektoniczny jako jeden z nielicznych obiektów na Śląsku, a jedyny we Wrocławiu, zachował oryginalne gotyckie krużganki okalające wewnętrzny ogród – wirydarz.

Od 1965 roku mieści się tu Muzeum Architektury, jedyne w Polsce, należące do elitarnego grona instytucji tworzących Światową Konfederację Muzeów Architektury (ICAM).
Muzeum Architektury we Wrocławiu jest organizatorem wielu czasowych wystaw prezentujących sylwetki i dzieła współczesnych twórców architektury na świecie. Od kilkunastu lat Muzeum prowadzi autorski program Galeria Jednego Projektu, w ramach którego prezentowane są najważniejsze, zaplanowane do realizacji, budynki autorstwa polskich projektantów. Muzeum posiada bogate zbiory ikonografii dawnej architektury i archiwalnych fotografii, dokumentujących zabytki architektury i budowle współczesne, oraz kolekcję sztuki najnowszej. W ramach wystaw stałych zwiedzać można Salę Romańską, w której prezentowane są kamienne detale architektoniczne z XII i 1 połowy XIII wieku oraz ekspozycję architektonicznego rzemiosła artystycznego. Tu odbywają się również spotkania, międzynarodowe konferencje, koncerty muzyki poważnej, festiwale i spektakle teatralne.

Oddziałem Muzeum Architektury we Wrocławiu jest Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, mieszczące się w Arsenale Miejskim przy ul. Cieszyńskiego 9. Archiwum jest największym w kraju zbiorem planów budowlanych obejmujących okres od XIX wieku do 1945 roku. Ten cenny zbiór zachował się w niemal 90% i został poszerzony o bogatą kolekcję zdjęć dotyczących architektury Wrocławia.

Kontakt

Telefon: 713699934
Adres e-mail: marta.czyz@ma.wroc.pl

Adres

Bernardyńska 5
50-156 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja