Dolnośląska Fundacja Przyjaciele

Celem Fundacji jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.
Działania Fundacji realizowane są przez:
Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu, jak i osprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do codziennego życia osób niepełnosprawnych.
Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką.
Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego.
Finansowanie i dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami kraju, jeżeli takie leczenie nie jest możliwe w kraju.
Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskania wsparcia rzeczowego i finansowego.
Wspieranie i współtworzenie miejsc pracy chronionej.
Tworzenie programów, projektów wspierających aktywizacje i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz osób opuszczających jednostki penitencjarne.
Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków higieny, higieny osobistej, środków medycznych, artykułów spożywczych, odzieży.
Pomoc w przystosowaniu pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie i zapewnienie przewozów osób objętych opieką Fundacji.
Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów, imprez kulturalno-oświatowych.
Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego.
Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi kształcącymi w kierunkach: rehabilitacja, fizykoterapia, rewalidacja, resocjalizacja.
Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób opuszczających jednostki penitencjarne.
Pomoc doraźna osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

Kontakt

Telefon: 693145674
Adres e-mail: r.bednarski@fundacjaprzyjaciele.pl

Adres

Ołbińska 32/53
50-233 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja