Fundacja Pro Culturae Bono

Fundacja Pro Culturae Bono została powołana do życia w 2007 roku jako niezależna i samodzielna finansowo, organizacja pożytku publicznego typu non profit. Podstawę jej działalności stanowi "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" oraz własny statut.

Statutowymi celami Fundacji są między innymi:

  • propagowanie kultury, tradycji, historii i sztuki
  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie turystyki uzdrowiskowej, kulturowej, biznesowej, aktywnej i promowanie sportu

Kontakt

Telefon: 717984880
Adres e-mail: biuro@fundacja-pcb.org

Adres

Garbary 1
50-112 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja