Fundacja Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych

Fundacja Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych istnieje od 2013 r. Jest pozarządową organizacją typu non profit, realizującą misję wspierania i rozwoju edukacji.

Celem Fundacji jest:

-Inicjowanie, wspieranie i promowanie nowoczesnych metod nauczania;
-Popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej, zawodowej, ekonomicznej;
-Popieranie i promocja wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych, ekologicznych, kulturalnych, zdrowotnych, charytatywnych;
-Współpraca z organizacjami edukacyjnymi, kulturalnymi, społecznymi, charytatywnymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, zawodowymi, ekonomicznymi w kraju i zagranicą;
-Wspomaganie i promowanie małych i średnich ośrodków kultury, edukacji: zdrowia, ekologii, zawodowej, ekonomicznej, społecznej, charytatywnej;
-Promocja i organizacja wolontariatu;
-Szerzenie edukacji ekologicznej i promocja ochrony środowiska, przyrody;
-Wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne;
-Promowanie placówek i innych jednostek (np. samorządów, instytucji publicznych) o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia;
-Wspieranie rozwoju lokalnego;
-Wyrównywanie szans osób z miast i obszarów wiejskich, kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
-Organizowanie pomocy charytatywnej;

Kontakt

Telefon: 531931621
Adres e-mail: kontakt@eduintech.pl

Adres

staszica 2d/11
55-011 Siechnice

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja