Fundacja OnWater.pl

Fundacja OnWater.pl realizuje projekty edukacyjne i kulturalne związane z promocją wiedzy na temat rzeki ODRA.
Budujemy tożsamość Odrzan i po prostu kochamy ODRĘ…

Głównym celem Fundacji jest:
- Uświadamianie społeczeństwu kulturotwórczego znaczenia rzek i akwenów wodnych w procesie rozwoju społeczeństwa otoczenia teraz i w przyszłości.
- Ocalenie i utrwalenie dla potomnych wiedzy, tradycji oraz doświadczeń związanych z rzekami i akwenami wodnymi.
- Zwiększenie poszanowania dla rzek i akwenów wodnych w codziennym życiu społeczeństwa.
- Propagowanie idei aktywności kulturowej społeczeństwa z wykorzystaniem zasobów rzek i akwenów wodnych
- Promowanie zachowań społecznych wykorzystujących rzeki i akweny wodne w oparciu o zasadę Zrównoważonego Rozwoju.

Kontakt

Telefon: 605638989
Adres e-mail: joanna.kubicka@onwater.pl

Adres

Gajowicka 95
54-018 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja