Fundacja Nie Widzę Problemu

"Społeczeństwo przys­to­sowu­je ludzi niepełnos­praw­nych do otocze­nia, otocze­nie do tych ludzi, a za­pomi­na przys­to­sować siebie"
Niepełnosprawność? - co ona oznacza?
Naszą misją jest niesienie pomocy i wsparcia dla ludzi niepełnosprawnych. Ludzie, których nazywa się "chorymi" tak naprawdę znajdują się często za jakimś murem, przez który jest ciężko przebić się osobie chorej i mają swój świat, do którego ludzie zdrowi nie mają klucza. Chcemy przekazać ludziom zdrowym prawdziwą rzeczywistość ludzi chorych, którzy trochę inaczej niż człowiek zdrowy czuje i spostrzega ten świat. Chcemy budować tolerancję, integrować środowisko niepełnosprawnych ze społeczeństwem w ramach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Kontakt

Telefon: 883549238
Adres e-mail: wolontariatnwp@gmail.com

Adres

Legnicka 65
54-206 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja