Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie zajmuje się problemami osób w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, w szczególności doświadczających problemów rodzinnych. Nasze działania to w szczególności:

1) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

3) świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie,

4) informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach,

5) tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin.

Kontakt

Telefon: 713619770
Adres e-mail: wolontariat.nonlicet@gmail.com

Adres

ul. Stalowa 6A
53-425 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja