Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów - projekt MeetingDem

We wrześniu 2015 w strukturach Dziennego Domu Pomocy „Na Ciepłej” otwarte zostanie pierwsze w Polsce Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów. Będzie to specjalistyczny ośrodek wsparcia oparty o holenderski model Meeting Centre Support Programme. Centrum jest efektem współpracy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Departamentu Spraw Społecznych Miasta Wrocławia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu MeetingDem*. Jedną z głównych idei programu Centrum Spotkań jest integracja społeczna osób z otępieniem i ich opiekunów. Centra Spotkań są zlokalizowane w łatwo dostępnych ośrodkach społecznych (np. w domach kultury, instytucjach państwowych), maksymalizując integrację społeczną z osobami z sąsiedztwa i zapobiegając stygmatyzacji osób z otępieniem. Wsparcie oferowane jest przez niewielki zespół profesjonalistów oraz wolontariuszy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadało indywidualnym potrzebom uczestników. Zajęcia obejmują stymulację poznawczą, zajęcia grupowe, terapię muzyczną, terapię psychomotoryczną, grupy wsparcia, psychoedukację i doradztwo. Centrum Spotkań oferuje także spotkania informacyjne i konsultacje dla osób z zewnątrz.

Kontakt

Telefon: 717993040
Adres e-mail: katarzyna.bulinska@vp.p

Adres

ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja