Fundacja Sancta Familia

Fundacja Sancta Familia rozpoczęła działalność w grudniu 2005 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności społecznej i pomocowej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim mieszkańców Wielkiej Wyspy, ale w praktyce także osoby w potrzebie z Wrocławia i okolic.
Do priorytetowych zadań Fundacji należy: pomoc dzieciom, pomoc osobom najuboższym, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, a nawet medyczne dla wszystkich grup potrzebujących, a także integracja i aktywizacja osób starszych.

Kontakt

Telefon: 517453575
Adres e-mail: fundacja@safa.org.pl

Adres

Monte Cassino 68
51-681 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja