Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami.
Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju, przedsiębiorczości, kreatywności, postaw obywatelskich oraz odwagi cywilnej w życiu publicznym. Celem Fundacji jest zarówno osobisty rozwój korzystających ze wsparcia, jak i wszystkich współpracowników - jesteśmy organizacją uczącą się.

Kontakt

Telefon: 517370107
Adres e-mail: info@ehelios.org

Adres

Sw. Mikołaja 56
50-127 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja