Fundacja REA - Rozwój, Edukacja, Aktywność

Działamy na rzecz oddolnych zmian w edukacji, wykorzystując pozaformalne metody uczenia się w przestrzeni szkoły. Wspieramy przyszłych nauczycieli na rynku pracy, od dwóch lat podnosząc ich kompetencje psychologiczno-pedagogiczne w ramach projektu Ja Nauczycielem. Prowadzimy wolontariat, umożliwiający studentom zdobywanie praktycznego doświadczenia i wzmacniający ich postawy obywatelskie. Wychodzimy na przeciw potrzebom młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z pracą z dziećmi, które często nie są zaspokajane w toku edukacji akademickiej. Jesteśmy organizacją członkowską Dolnośląskiej Rady do spraw Młodzieży – federacji zrzeszającej organizacje pracujące z młodzieżą w regionie. Współpracujemy z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 i innymi organizacjami działającymi na rzecz zmian w edukacji na Dolnym Śląsku.

Kontakt

Telefon: 661082964
Adres e-mail: office@fundacja-rea.org

Adres

Legnicka 65
54-206 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja