Klub Jagielloński - Dolny Śląsk

Klub Jagielloński – Dolny Śląsk działa dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej. Podtrzymujemy i pomnażamy duchowe, intelektualne i polityczne dziedzictwo Polski jagiellońskiej, I i II Rzeczypospolitej oraz ruchu „Solidarność”. Wspólnie służymy naszej Ojczyźnie, uczymy się i kształtujemy cnoty republikańskie, takie jak patriotyzm, troska o dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz szacunek dla tradycji i religii. Stowarzyszenie działa w jedności ideowej, środowiskowej i organizacyjnej z Klubem Jagiellońskim ogólnopolskim.

Kontakt

Telefon: 794326340
Adres e-mail: wroclaw@kj.org.pl

Adres

ul. Opolska 119 D/3
52-013 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja