Fundacja DOM Dbamy o Młodych

Fundacja DOM jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży najciężej doświadczonych przez los, które nie otrzymują wystarczającego wsparcia w środowisku, w którym żyją! Jeśli lubisz udzielać się charytatywnie, masz poczucie MISJI oraz wartości i idee Fundacji DOM- Dbamy o Młodych są Tobie bliskie zostań naszym WOLONTARIUSZEM. Bardzo liczymy na Twoją pomoc ! Współpracując z nami poprzez wolontariat na różnych płaszczyznach ( udział w zbiórkach publicznych, promowaniu i nagłaśnianiu akcji organizowanych przez Fundację, pozyskiwaniu nowych darczyńców, praca z dziećmi) pomagasz wyrównywać szanse życiowe i spełniać marzenia dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wolontariuszem może zostać każdy! Juniorzy, studenci, seniorzy, osoby chwilowo nieaktywne zawodowo, jak również osoby aktywne zawodowo w każdym wieku.Oferujemy dopasowanie się do Twoich predyspozycji czasowych, miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w tworzeniu projektu, w którym uczestniczysz.
samego początku ma jasno określone obowiązki, by ułatwić współpracę
Fundacja DOM – Dbamy o Młodych może na życzenie wolontariusza wystawić zaświadczenie lub referencje( wolontariusz podpisuje z fundacją porozumienie o współpracy).
Chcesz zostać wolontariuszem Fundacji DOM – Dbamy o Młodych?
Skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu. Pamiętaj!
„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”.
KONTAKT DLA WOLONTARIUSZY

Kontakt

Telefon: 535966585
Adres e-mail: m.zielinska@fundacjadom.org

Adres

Legnicka 65
54-206 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja