Fundacja Pomocy Dzieciom Pociecha

Misją Fundacji Pociecha jest zapewnienie dzieciom lepszej przyszłości.

Nasze cele to:
– wspieranie świetlic środowiskowych, które zapewniają opiekę i pomoc w nauce dzieciom z trudnych środowisk
– finansowanie kolonii celem rozwoju osobistego, w tym społecznego dzieci
– informowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, które istotnie zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i szanse rozwoju dzieci.

Kontakt

Telefon: 717242253
Adres e-mail: biuro@fundacjapociecha.pl

Adres

Oleśnicka 4/1
50-320 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja