Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”

Fundacja jest miejscem skupiającym ludzi podobnie myślących i czujących potrzebę pomocy społecznej oraz stawiających dobro Dziecka i Rodziny na pierwszym planie.

Misją fundacji jest szeroko rozumiana pomoc społeczna dzieciom będącym w pieczy zastępczej i ich rodzinom, przez zapewnienie wsparcia w bieżących potrzebach i sprawach dnia codziennego oraz pomoc w rozwoju dzieci, będących pod opieką zastępczą.

Celami Fundacji są:
1. Pomoc społeczna, polegająca na codziennym wsparciu i pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) i ich podopiecznym – dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wyrównywaniu ich szans życiowych oraz przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego.
2. Pomoc rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych.
3. Propagowanie idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej.
4. Poszukiwanie w kraju i za granicą oraz wdrażanie dobrych wzorców i praktyk w zakresie pieczy zastępczej.

Kontakt

Telefon: 691598350
Adres e-mail: kontakt@przystanekrodzina.pl

Adres

Legnicka 65
54-206 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja