Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Muchobór Wielki

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Muchobór Wielki działa przy Radzie Osiedla Muchobór Wielki, prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 16 do 20. Do Centrum uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż. Ponadto średnio raz w miesiącu organizowane są wyjścia i wycieczki, raz w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, w trakcie roku organizowane są także zajęcia z pierwszej pomocy oraz sensoplastyki.

Kontakt

Telefon: 500077802
Adres e-mail: iwona.cislo@interia.pl

Adres

Stanisławowska 99/1A
54-611 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja