Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest jedynym muzeum w Polsce gromadzącym zabytki dokumentujące historię poczty i telekomunikacji na ziemiach polskich.
Swoją działalność rozpoczęło w 1921 r. w Warszawie, skąd zostało przeniesione do Wrocławia po II wojnie światowej, by w 1956 r. rozpocząć działalność ponownie i prowadzić ją nieprzerwanie do czasów obecnych.
Muzeum posiada bogate zbiory filatelistyczne polskie i zagraniczne, gromadzi archiwalia i przedmioty związane z szeroko rozumianą działalności poczty i telekomunikacji.

Kontakt

Telefon: 713469582
Adres e-mail: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

Adres

Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja