Centrum Kultury Wrocław - Zachód

Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest instytucją miejską, której głównym przesłaniem jest kulturalne uaktywnienie lokalnej społeczności poprzez:
-edukację kulturalną
-animację społeczno-kulturalną
-promocję zjawisk artystycznych.

Naszym gościom umożliwiamy czynne uczestnictwo w działaniach kulturalnych i artystycznych przez udział nie tylko w proponowanych warsztatach, kołach i sekcjach zainteresowań, ale także w koncertach, recitalach, spektaklach teatralnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachodniej części miasta, do naszego stałego repertuaru włączyliśmy filmy. Prezentujemy przede wszystkim polskie kino, filmy ciekawe artystycznie, nagrodzone na festiwalu w Gdyni, ale także wybrane zagraniczne produkcje.
Jako jedyna instytucja w Polsce umożliwiamy osobom niewidomym i niedowidzącym odbiór sztuki filmowej, poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji do naszych projekcji.
Realizujemy autorskie projekty kulturalne, umożliwiając wszystkim, bez względu na wiek, status społeczny oraz niepełnosprawność, uaktywnienie kulturalne oraz rozwój zdolności artystycznych.
Prowadząc naszą codzienną działalność, jesteśmy także otwarci na wszelkie nowe propozycje.

Kontakt

Telefon: 713544660
Adres e-mail: biuro@ckwz.art.pl

Adres

Chociebuska 4-6
54-433 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja