Hospicjum Bonifratrów im. Św. Jana Bożego we Wrocławiu

Hospicjum Bonifratrów od niemal 12 lat sprawuje całościową, profesjonalną opiekę nad nieuleczalnie chorymi w warunkach stacjonarnych.Jest to jedyne miejsce stacjonatnej opieki hospicyjnej we Wrocławiu. Od kilku miesięcy rozszerzyliśmy zakres usług o Hospicjum Domowe oraz Poradnię Medycyny Paliatywnej.

Hospicjum stacjonarne roztacza opiekę nad 20 dorosłymi pacjentami oraz ich rodzinami zupełnie nieodpłatnie. Opieka ta sprawowana jest przez wyspecjalizowany interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, którego częścią są wolontariusze. Swoim działaniem Hospicjum obejmuje rodzinę i bliskich chorego tak w czasie choroby jak i w czasie żałoby, szczególnie nad dziećmi osieroconymi.

Celem działania hospicjum, zarówno domowego jak i stacjonarnego, jest zapewnienie chorym i ich rodzinom holistycznej opieki, która będzie skutecznie łagodziła skutki choroby i maksymalizowała jakość życia chorych i ich bliskich. Realizacja tego celu wymaga znacznego nakładu środków finansowych pozwalających na zapewnienie niezbędnych leków, środków pielęgnacyjnych, sprzętu. Nieodzowne jest również zaangażowanie i pełne oddanie WOLONTARIUSZY wspierającyh zarówno chorych i ich bliskich w tym wyjątkowo trudnym czasie, ale także wspomagających działalność naszej placówki.

Oferujemy zatem szeroki wachlarz możliwości włączenia się w pomoc na rzecz Naszego Hospicjum. Należy do nich wolontariat medyczny, niemedyczny, akcyjny czy szkolny.

Wolontariuszem hospicyjnym może zostać KAŻDY!

Może nim zostać zarówno przedszkolak rysujący projekt kartki świątecznej sprzedawanej przez hospicjum, jego starszy brat lub siostra kwestujący na rzecz hospicjum jak i jego rodzice lub dziadkowie, którzy na czas akcji charytatywnej mogą wcielić się w rolę kierowcy lub opiekuna wolontariuszy.

To jednak tylko nieliczne przykłady zaangażowania w ten rodzaj wolontariatu.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie!

Dołącz do grona ludzi lubiących pomagać :)

Kontakt

Telefon: 530994068
Adres e-mail: wolontariathospicyjny@gmail.com

Adres

Poświęcka 8a
51-128 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja