FUNDACJA PROMETEUSZ - DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz propagowanie wiedzy o tym zaburzeniu. Szczególny nacisk kładziemy na promocję problemu i potrzeb osób nim dotkniętych oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.

Fundacja zajmuje się także rzecznictwem interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz zabiega o wyrównywanie szans dla dzieci, osób z autyzmem i ich rodzin.

Największym celem Fundacji jest stworzenie kompleksowego ośrodka dla autystów, w którym mogliby godnie spędzić dorosłe życie i starość.

Autyzm to czwarty problem zdrowotny na świecie po AIDS, nowotworach i cukrzycy. Przybywa osób dotkniętych zaburzeniem a jednocześnie pomoc państwa w tym zakresie jest niedostateczna, a wiedza społeczeństwa często stereotypowa i krzywdząca.

Kontakt

Telefon: 692169645
Adres e-mail: monika@fundacjaprometeusz.org.pl

Adres

Sienkiewicza 100/15
50-348 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja