Food Think Tank

Fundacja Food Think Tank to grupa fachowców z wielu dziedzin, która skupiła się wokół wspólnego procesu edukacji i rozwoju. Każdy z nas jest inny i wnosi do wspólnej pracy coś innego. Jesteśmy wolni na tyle, na ile wolna jest nasza wyobraźnia i ograniczeni na tyle, na ile ograniczą nas głosy grupy. Bogactwo perspektyw myślenia o jedzeniu przekuwamy na wspólny efekt, z którego możemy odpowiedzialnie korzystać. Spotkaliśmy się we Wrocławiu, tu jemy i tu działamy.

Food Think Tank Foundation is the bunch of the individualists and experts in multiple fields which have focused on the process of common learning and progression. Each of us is different and brings to unity something extra. We are as free as free is our mind and as limited as the joint discussion may limit us.
We are forging the enormous number of relative to food-thinking ideas into concerted effect from which we are able to get in a responsible way. We have met here, in Wrocław so here we eat and act!

Kontakt

Telefon: 691656067
Adres e-mail: ftt@foodthinktank.pl

Adres

Łokietka 6
50-243 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja