Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki została powołana do życia 20 lat temu z inicjatywy przedsiębiorców, rektorów wrocławskich uczelni wyższych oraz pasjonatów historii techniki. Misją Fundacji stało się propagowanie wiedzy na temat zabytków techniki (w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży), ich ochrona , gromadzenie archiwaliów z nimi związanych, dokumentacji i fotografii, badania naukowe zespołów i dzieł techniki. Stanowią osnowę idei Otwartego Muzeum Techniki – sieci zabytkowych obiektów i założeń przemysłowych. Od końca lat 90. XX wieku siedzibą Fundacji jest zabytkowy Holownik Parowy „Nadbor” (cumowany naprzeciw gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej). W kolejnych latach wraz z Dźwigiem Pływającym „Wróblin” i barką „Irena” stał się rdzeniem i statkiem flagowym Muzeum Odry, jednym z elementów idei otwartego muzeum techniki Wrocławia. Fundacja publikuje rocznie po ok. 4-5 książek z zakresu historii techniki i ochrony zabytków techniki, organizuje warsztaty, konferencje naukowe, prowadzi Międzynarodowe Studium Archeologii Przemysłowej, Dolnośląską Akademię Lotniczą, udostępnia statki środowiskom żeglarzy i motorowodniaków Wrocławia, prowadzi szereg projektów i badań, także poza granicami Polski.Miejsce – Muzeum Odry (Wybrzeże Wyspiańskiego 27, naprzeciw gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej) – trzy zabytkowe jednostki żeglugi śródlądowej, każda z zachowanymi podzespołami (w tym maszynownia i kotłownia na Nadborze), dwoma salami wykładowymi, wystawami „Zabytki kultury technicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej”, „Dzieci Odry”, „Załoga Odrzańskiej Odyseji”.

Kontakt

Telefon: 882116779
Adres e-mail: nadbor@fomt.pl

Adres

Wyb. Wyspiańskiego 27/HP Nadbor
50-370 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja