ADRA Polska

Zajmujemy się min. organizacją projektów młodzieżowych - projektów inspirowanych, tworzonych i realizowanych przez aktywnych, młodych ludzi. Aktywizacja młodzieży zapewnia im zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i – co najważniejsze – przygotowuje ich do roli aktywnego obywatela. Przejście przez wszystkie etapy projektu ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, związany z odnalezieniem się w przyszłości przez młodą osobę na rynku pracy. Udział w projektach dzięki edukacji pozaformalnej pomaga w praktyczny sposób nabyć umiejętności, których nigdzie indziej nie uzyskają. Pozbawienie młodych ludzi szansy bycia realnie odpowiedzialnym za realizację projektu to odebranie im możliwości podniesienia swoich umiejętności, kompetencji, zwiększenia wiedzy. Celem projektu młodzieżowego jest właśnie budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, pełnego ludzi mądrych, radzących sobie w życiu. Dlatego też poszukujemy wolontariuszy do współpracy przy tworzeniu wymian młodzieżowych.

Kontakt

Telefon: 691394950
Adres e-mail: mmatuszewska@adra.pl

Adres

Oleśnicka 4/1
50-320 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja