Bank Żywności we Wrocławiu

Misją Banku Żywności we Wrocławiu jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Zasady działania:

- zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
- zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się ich problemami,
- tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,
- lokalność w działaniu - banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

Sposoby działania:

- wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
- pozyskiwanie pełnowartościowej żywności - szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia,
- gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja,
- organizacja publicznych zbiórek żywności,
- organizacja zadaniowych grup wolontariackich,
- promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawstwu.

Kontakt

Telefon: 717580305
Adres e-mail: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl

Adres

Rogowska 117D
54-440 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja