Fundacja Habitat for Humanity Poland

Nasza wizja: Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia.
Nasza misja: Walka z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałanie bezdomności poprzez rozwiązania remontowo-budowlane dla osób uboższych i grup wykluczonych społecznie.

Fundacja Habitat for Humanity Poland odpowiada na problem ubóstwa mieszkaniowego poprzez szereg działań, takich jak budowanie nowych domów, remontowanie mieszkań oraz budynków instytucji charytatywnych, rzecznictwo publiczne czy udzielanie mikropożyczek. Powstała w 1992 roku jako pierwsza filia Habitat for Humanity w Europie. Do dnia dzisiejszego Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 120 lokali mieszkalnych i pomogła 1300 rodzinom w Polsce.

Historia polskiego oddziału Habitat for Humanity rozpoczęła się, gdy w 1990 roku Adam Król – obecny kierownik ds. rozwoju – postanowił przenieść ideę Habitat for Humanity na polski grunt. Powstała w 1992 roku organizacja Habitat for Humanity Gliwice była jednocześnie pierwszym oddziałem Habitatu w Europie i posłużyła za przykład dla inicjatyw w innych krajach regionu. W roku 2002 założone zostało w Warszawie biuro krajowe pod nazwą Habitat for Humanity Poland. Jego zadaniem była koordynacja pracy oddziałów lokalnych oraz wspieranie ich w zakresie komunikacji i pozyskiwaniu funduszy na programy budowlane. W roku 2015 wszystkie oddziały lokalne i biuro krajowe połączyły się w jeden podmiot, tworząc Fundację Habitat for Humanity Poland.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.habitat.pl

Kontakt

Telefon: 226425742
Adres e-mail: poland@habitat.pl

Adres

Mokotowska 55
00-542 Warszawa

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja