Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do wspomagania osób starszych lub niepełnosprawnych będących pod opieką pracownika socjalnego. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie osób w codziennych czynnościach życiowych.
Organizujemy także wolontariat "pomoc dzieciom w nauce" którym obejmujemy dzieci z rodzin wielodzietnych i zastępczych
Zapraszamy wszystkich, którzy czerpią radość z pomagania innym.

Kontakt

Telefon: 717823590
Adres e-mail: izabela.tylewska-smuda@mops.wroclaw.pl

Adres

Dąbrowskiego 11/2
50-457 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja