Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej

Terytorialna wspólnota gromad, drużyn, i innych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie miasta Wrocław oraz gmin Jelcz Laskowice.

Kontakt

Telefon: 713210134
Adres e-mail: wroclaw@zhp.pl

Adres

pl. Św. Macieja 5a/3
50-244 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja