Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło wrocławskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie od 35 lat wspiera osoby ubogie i bezdomne. W pierwszej kolejności zapewniamy posiłek i dach nad głową, następnie poprzez terapię i aktywizację społeczno - zawodową staramy się przywrócić naszych Podopiecznych do życia w społeczeństwie.

Kontakt

Telefon: 570363144
Adres e-mail: wroclaw-wolontariat@tpba.pl

Adres

Bogedaina 5
50-514 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja