Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Partnerstwie wraz z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”.
Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu.
W ramach projektu oferujemy:

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne i doradztwo zawodowe,
Grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych,
Kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej Base
Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się- orientacja przestrzenna z wykorzystaniem nawigacji GPS, zajęcia usprawniające widzenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
Warsztaty dziennikarskie oraz przygotowujące do pracy jako ankieter i transkrypter,
Kurs zawodowy
Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń grupowych.

Kontakt

Telefon: 517164476
Adres e-mail: projekty@dolonslaski.pzn.org.pl

Adres

Grunwaldzka 12b
50-355 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja