Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia

Biuro Promocji Miasta i Turystyki realizuje zadania z zakresu:
1. zarządzania działalnością marketingową Miasta w kraju i za granicą, w tym działalnością wydawniczą;
2. ochrony znaków Miasta i nadzoru nad ich używaniem;
3. kształtowania polityki w zakresie promocji Miasta;
4. organizacji Systemu Informacji Miejskiej (SIM);
5. realizacji polityki Miasta na rzecz rozwoju turystyki, w tym planowania rozwoju infrastruktury turystycznej, informacji turystycznej oraz promocji;
6. organizowania imprez promujących turystykę;
7. opracowania oraz wdrożenia Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Wrocławia;
8. spraw związanych z ewidencją pól biwakowych oraz innych obiektów, nie będących hotelami, świadczących usługi hotelarskie.

Kontakt

Telefon: 717778336
Adres e-mail: malgorzata.naskrent@um.wroc.pl

Adres

Przejście Żelaźnicze 1
50-107 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja